Nuttige links

VROM - Woningwet
Spelregels voor het bouwen van en aan woningen, kantoren, winkels e.d.

VROM - Bouwbesluit
Het Bouwbesluit bevat de minimum technische bouwvoorschriften. Deze voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.